A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Æ Ö

Namnens betydelser är kontrollerade mot Worldfengur och/eller Islex.
De har delats upp så att feminina respektive maskulina listas separat från varandra. Obekräftade betydelser är överstrukna.

STONAMN
Ebba- Kvinnonamn
Egg- Egg, alltså knivsegg, eller bergskam
Eiðfaxa- Feminin variant av Eiðfaxi, enligt sägnen den första häst som föddes på Island, “Budbärare” brukar det översättas till, men är sammansatt av orden för “ed” och “man”
Eik- Kvinnonamn, ek
Eilíf- “Evigt liv”, sammansatt av orden alltid och liv
Eimyrja- Glödande aska/kol
Einstök- Unik, den enda
Einurð- Beslutsamhet/uppriktighet, modig
Eir- Koppar, kvinnonamn, kommer från Eíra, “skydda”
Eira- Ro, tålamod
Eirdís- “Skyddgudinna”, sammansatt av skydd och gudinna/övernaturligt väsen
Eirfaxa- “Kopparman”
Eistla- Karaktär i Eddan, mor till Heimdall enligt sagan Ungmö
Ekra- Åker
Elda- Eld, även gryning
Eldbjörg- “Eldräddning”
Eldblesa- “Eldbläsen”
Eldbrá- “Eldfrans”, sammansatt av orden för eld och ögonfrans
Elddís- “Eldgudinna”
Eldborg- “Eldborg”, namn på en berömd vulkankrater på Island
Eldfim- Eldfängd, lättantändlig/explosiv
Eldflaug- Raket
Eldhetta- “Eldhätta”
Eldhríma- “Eldfrost”
Eldibranda- “Som en oljad blixt”
Elding- Blixt
Eldkvika- Brinnande lava
Eldlilja- “Eldlilja”
Eldraun– Eldprov
Eldrós- “Eldros”
Eldspýta- Tändsticka
Eldstjarna- “Eldstjärna”
Eldvaka- “Hon som väcker elden”
Elektra- En karaktär i grekisk mytologi, även en figur i Marvels serier
Elfting- Fräken, Equisetales
Elín- Kvinnonamn, med ursprung från namnet Helena
Elísabet- Kvinnonamn som lär betyda “gud är fullkomlig”
Elíta- Elit
Elja- Energi/uthållighet
Ellý- Kvinnonamn
Elska- Kärlek, älskling
Emanon- Vänd på namnet för betydelsen!
Embla-nordisk mytologi den första kvinnan
Engilblíð- “Änglasnäll”
Engilfríð- “Änglavacker”
Engladís- “Änglagudinna”
Epla- Äpple
Erla- Ärla (fågelsort), kvinnonamn
Eva- Kvinnonamn som betyder liv
Ey- Ö
Eyja- Ö
Eyjadís- “Ö-gudinna”
Eyrarrós- En växt av mjölkesläktet, Epilobium latifolium

HINGSTNAMN
Efi-
Tvivel
Efstur- Den bäste
Eggert- Från det tyska namnet Egghart, “hård egg”
Eiðfaxi- Enligt sägnen namnet på den första häst som föddes på Island, “Budbärare” brukar det översättas till, men är sammansatt av orden för “ed” och “man”
Eifur- “Den evige”
Eilífur- “Den evigt levande”, sammansatt av orden alltid och liv
Eimir- Destillera
Einfari- “Den som färdas ensam”, enstöring
Einherji- “Den som kämpar ensam”, ensamvarg, Einhärjar i nordisk mytologi
Einir- Enbuske
Einráð- Enväldig
Einseyringur- Ettöring
Einsi- Kortform av Einar
Einstakur- Unik/Enastående
Eir- Koppar
Eirfaxi-
“Kopparman”
Eiríkur- Mansnamn som betyder “alltid rik”
Eiríkur rauði- “Erik den röde”
Eitill- Knut
Ekill- Kusk
Eldar- Mansnamn, eld
Eldberg- “Eldklippa”
Elddreki- “Elddrake”
Eldfákur- “Eldhäst”
Eldfari- “Han som färdas med elden”
Eldfaxi- “Den med eldman”
Eldfimur- Eldfängd, lättantändlig/explosiv
Eldgrímur- “Eldmask”
Eldhugi- Eldsjäl
Eldhöttur- “Han med eldhätta”
Eldibrandur- “Som en oljad blixt”
Eldjarn- “Eldjärn”, gammalt isländskt familje namn
Eldur- Eld
Eldvaki- “Den som väcker elden”
Elgur- Älg
Eljar- Den energiske/uthållige
Eljari- Kärleksrival (historiskt)
Elliði- Gammalt mansnamn, betyder troligen “att sväva fram”,
Emanon- Vänd på namnet för betydelsen!
Engill- Ängel
Erill- Jäkt/spring, “Mycket väsen”
Erlendur- Mansnamn,  utländsk
Ernir- Örn
Eros- Kärleksguden i grekisk mytologi
Erpir- Mansnamn, “Den rödbrune”
Erró- Berömd isländsk konstnär
Eylimi- En kung i nordisk mytologi, “gör alltid sitt bästa”
Eyvindur- Mansnamn, kan troligen betyda “ständig hjälte”, eller “alltid vind”
Eyvinur- “Ständig vän”

Antal namn 2017-10-01: 102