A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Æ Ö
Namnens betydelser är kontrollerade mot Worldfengur och/eller Islex.
De har delats upp så att feminina respektive maskulina listas separat från varandra. Obekräftade betydelser är överstrukna.

STONAMN
Nál-
Nål, skott (knopp) 
Nanna- 
Kvinnonamn, Balders hustru i nordisk mytologi
Nálarauga- Nålsöga
Náma- Gruva, gruvgång
Nátt- Natt
Nátta- Övernatta
Náttdís- Sammansatt av “natt” och “övernaturligt kvinnoväsen”
Náttdröfn- “Nattvåg”
Náttdögg- “Nattdagg”
Náttfaradís- Kvinnligt väsen som färdas om natten
Náttfilla- “Nattdimma”
Náttfreyja- “Nattens fru”
Náttfríður- “Vacker som natten”
Náttgjóla- Nattlig bris
Nátthúfa- “Nattmössa”
Náttkráka- “Nattkråka “
Náttrekja- Nattligt skyfall
Náttrós- “Nattros”
Náttrún- “Nattlig hemlighet”
Náttsól- “Nattsol”
Náttstjarna- “Nattstjärna”
Náttugla- “Nattugla”
Nautn- Njutning, behag
Neista- Gnista, (ljus fläck i hästöga)
Nenna- “Den arbetsvilliga/initiativrika”, kortform av olika kvinnonamn
Nett- Nätt
Njóla- Kvinnonamn: Natt
Njörun- Namn på en gudinna i nordisk mytologi
Nóa- Kvinnlig form av namnet Nói: Vila, paus
Nóra- “Liten smula”, smeknamn på barn, peta, pyssla
Norma- Kvinnonamn: Norm, standard
Nót- Not, nota
Nótt- Natt
Nunna- Nunna
Næfrakolla- Sammankrullad näver som man kan finna vid kusten, namnet betyder mer ordagrant “näversejdel”
Næla- Brosch, säkerhetsnål
Nös- Sto med tecken på mulen

HINGSTNAMN
Naddur- Spets, spjut , stor spik
Naggur- Buspojke, liten vass sten, kortväxt man
Nagli- Spik
Nasi- “Nos”, namn på häst med tecken på mulen
Natan- Mansnamn med hebreiskt ursprung: ”Gud har givit”
Náttar- Nattens inbrott, natt
Náttfari- “Han som färdas om natten”, Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Náttstjarni- “Nattstjärn”, namn på svart häst med stjärt
Náttþrymur- Nattlig åska/oväsen, “han som väsnas om natten”
Náttur- Natt
Náttvörður- Nattvakt
Neisti- Gnista, ljus fläck i hästöga
Nennir–  “Den arbetsvillige/initiativrike, en spökhäst i saga
Niðhöggur- Nidhögg, namn på en ormliknande drake i isländsk saga
Niðji- Avkomma/ättling
Niður-  Avkomma, sorl
Nístingur- Bitande kyla
Njáll- Mansnamn: Hjälte, krigare. Det kommer från Njáls saga. Blacka hästar har ibland ett litet mörkt märke på sidan av huvudet som kallas Njålsmärke.
Njálli-  Kortform av olika mansnamn
Njóli- Gårdsskräppa, Rumex longifolius
Njörfi- Nattens fader i nordisk mytologi
Njörður- Mansnamn: Stark och tapper, en havsgud i nordisk mytologi
Nojari-  Norrman, “norrbagge”
Nói- Noak (ur bibeln), namnet betyder vila, paus
Nonni- Kortform för olika mansnamn
Norðri- Nordlig, från norr, namnet på en dvärg i nordisk mytologi
Nór- “Skepp” på gammalt diktspråk
Nóri- Liten pojke, en liten bit av något, namn på en dvärg i J.R.R Tolkiens sagor
Normann- “Norrman”, från Norge, eller från norr
Núpur- Spetsig topp, tind
Nykur- “Den nakne”, Islands variant av Bäckahästen i gammal folktro
Nökkvi- “Båt, skepp”, i gammalt diktspråk. I nordisk mytologi en båt av sten
Nör- Nattens fader

Antal namn 2017-06-04: 70