Idén till att göra en sida med översättningar av isländska hästnamn kom 1997  när jag sökte efter hästnamn, och inte hittade en enda svensk sida på internet med översättningar. Jag beslöt mig för att göra en egen och det var så det började. Jag hade inte så många namn på min lista, men jag började lite smått med de jag hade i huvudet, kanske ett femtiotal, sedan fick jag fler och fler, allt eftersom folk hittade till min sida, och skickade mig nya. Det kom både med vanlig post och på e-post. Just nu finns här 2390 namn (2020-05-23).

Stort tack till alla som hjälpt mig, och fortsätter att hjälpa mig att utveckla listan. Särskilt tack till Arnþrúður Heimisdóttir “Lukka” på isländska Langhús som varit namnsupport många gånger.

En del namn på sidan är inte alls isländska, som exempelvis “Jamil” (vacker) som är ett arabiskt namn, men det finns ändå listat eftersom jag vill att man här ska finna översättningar även på udda namn som isländska hästar är döpta till.
Jag rekommenderar att kontrollera namnet med en isländsktalande person för att vara 100% säker på att översättningen du har tänkt dig och böjningen är rätt. Jag talar inte isländska och har heller inte kontrollerat alla namn, det förekommer både felstavningar och felöversättningar. Arbete pågår med att gå igenom detta, men det tar tid.

Du får gärna rätta mig om jag stavat/ översatt fel, eller om du kan fler betydelser. För övrigt är de flesta namn som slutar på “ur”, “i” och “ir” maskulina, och de som slutar på “a” feminina. Undantag finns. Urdur tillexempel är ett stonamn och Ilmur används på både hingstar och ston medan Sturla är ett mansnamn.

Respektera upphovsrätten och att jag lagt ned 20 år på att översätta och sammanställa namnen här. Länka gärna, men “låna” inte namn, eller bilder utan att be om lov.

-Lisa Mörtberg