A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Æ Ö
Namnens betydelser är kontrollerade mot Worldfengur och/eller Islex.
De har delats upp så att feminina respektive maskulina listas separat från varandra. Obekräftade betydelser är överstrukna.

STONAMN
Iða-
Strömvirvel, vara rastlös/röra sig rastlöst
Iðni- Flitig, arbetsam, den flitiga/arbetsamma
Iðja- Sysselsättning/arbetsuppgift 
Iðunn- Kärlekens och kunskapens gudinna i nordisk mytologi
Il- Fotsula
Ilmur- Kvinnonamn, en gudinna i nordisk mytologi, “den väldoftande”
Íma- Kvinnonamn, eventuellt namn på en jätte i nordisk mytologi
Imba- Kortform av namnet Ingibjörg
Imladrís Rivendell, platsen där Alverna i JRR.Tolkiens sagor bor. Avslag i WF 31.10.2016 med stavningen Imladris. Går evt. att registrera med korrekt stavning och motivering. <—- 0 registrerade 26/5-18
Ímynd- Image, även avbild (exempelvis av sina föräldrar)
Indía- Kvinnonamn
Indíánafjöður- Indianfjäder, växten Svärmorstunga/Bajonettlilja (lat. Sansevieria trifasciata) <—- 0 registrerade 26/5-18
Indíánaskjóna- Indianskäcken
Inga- Kvinnonamn
Ingrid- Kvinnonamn
Íris- Kvinnonamn med ursprung i det grekiska ordet iris (regnbåge), även en växt, och regnbågens gudinna i grekisk mytologi.
Irpa- Brunt sto, kvinnonamn, namnet förekommer i den nordiska mytologin
Ísadís- Sammansatt av orden för is och fé/gudinna “Isgudinna”
Ísafold- Kvinnonamn, Poetiskt namn på Island som betyder “Iskall mark” eller “Iskallt land”
Ísalind- Sammansatt namn av orden is och källa
Ísbjörg- Kvinnonamn sammansatt av orden is och hjälp/skydd
Ísbrá- Sammansatt av is och “brá” som kan betyda både ögonfrans/öga och ögonlock i lite “finare” språkval
Ísing- Underkylt regn, isbildning (exempelvis på vinge av ett plan)
Ísold- Isländsk stavning av Isolde, en person i en keltisk saga som också blivit opera- “Tristan och Isolde”
Isöld- Istid
Íviðja- Namn på en trollkvinna i Nordisk mytologi
Íþrótt- Idrott/sport

HINGSTNAMN
Iði- Den rörlige/rastlöse, eller den hårt arbetande. Namn på en Jätte i nordisk mytologi
Iðinn- Den flitige
Ifjungur- Björn, eller hök på gammalt diktarspråk
Igull- Piggsvin, sjöborre, även matvrak
Illingur- Skurk
Ilmur- Doft, “den som doftar gott”
Ímaldur- Ovanligt gammalt mansnamn
Indíánahöfðingi- Indianhövding <—- 0 registrerade 26/5-18
Indíánaskjóni- Indianskäcken
Indíáni- Indian
Ingi- Kung, mansnamn
Ingimar- Mansnamn, ingi=kung, mar= berömd, kan även betyda hav eller häst.
Ingimundur- Mansnamn sammansatt av kung och gåva/beskydd
Ingólfur- Gammalt namn sammansatt av kung och varg
Ingvar- Mansnamn sammansatt av kung och beskydd
Ísak- Bibliskt namn
Ísar- “Is-spjut”, sammansatt namn av orden is och spjut
Ísbjörn- Isbjörn
Ísdans- Isdans <—- 0 registrerade 26/5-18
Ísjaki- Isberg
Ísklakkur- Istapp
Ískristall- Iskristall (frostrosor på tex. fönster)
Islandus- Isländare (på latin!)
Ísólfur- Is-varg, mansnamn
Ísungur- En hjälte i saga, även en sorts huvudduk
Ívaldi- Gammalt mansnamn
Ívan- Mansnamn
Ívar- Mansnamn med ryskt ursprung

Antal namn 2018-05-26: 55