A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Æ Ö
Namnens betydelser är kontrollerade mot Worldfengur och/eller Islex.
De har delats upp så att feminina respektive maskulina listas separat från varandra. Obekräftade betydelser är överstrukna.

STONAMN
Zara- Kvinnonamn.
Zaza-Gabor-
Taget från skådespelerskan Zsa Zsa Gabór.
Zeda-
Vet ej vart namnet kommer ifrån, det är bland annat ett sminkmärke.
Zelda- Prinsessa i tv-spelsserien med samma namn.
Zeta- Grekiska för bokstaven Z. Avslaget 17.06.16, vill man prova ändå  rekommenderar jag att poängtera att Alfa, Beta och Delta är godkända som namn
Zonja- Kvinnonamn
Zóphía- Kvinnonamn
Zorba-
E
n klassisk film från 1964

HINGSTNAMN
Zeifur- Förmodligen en omskrivning av “Seifur” som är det isländska namnet på guden Zeus. Zeus var gudarnas konung och himlens härskare i grekisk mytologi
Zeolit- En beståndsdel i bland annat tvättmedel! Ordet zeolit kommer från de grekiska orden “zeo” (att koka) och “lithos” (sten)
Zetor- Ett traktormärke
Zidan- Kanske en böjning av fotbollsspelaren Zinedine Zidanes namn
Zodiak- Zodiaken
Zophonías- Bibliskt namn, Sophonias var en profet i gamla testamentet
Zorró- Räv på spanska, namnet på en film- och seriehjälte

Antal namn 2017-06-06: 15