A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Æ Ö
Namnens betydelser är kontrollerade mot Worldfengur och/eller Islex.
De har delats upp så att feminina respektive maskulina listas separat från varandra. Obekräftade betydelser är överstrukna.

STONAMN
Úa- Förkortning av namnet Úrsúla, även ”kvack!” (fågelläte)
Úða- Spreja
Ugla- Uggla, kvinnonamn, det används även med betydelsen “rugguggla”
Úlfa- Varg
Úlfhildur- “Vargkamp”, Kvinnonamn sammansatt av orden för varg och kamp
Úlfskjóna- ”Vargskäcken”
Úlpa- Parkas
Úmbra- Umbra (ett färgämne), på latin betyder umbra skugga
Umbun- Belöning
Una- Kvinnonamn, att trivas/ha det mysigt
Undrun- Förundran
Undurfurða- Skratt
Unna- Älska
Unun- Glädje/njutning
Unnur- Poetiskt ord för Våg (vatten), används som namn sannolikt med tanke på att “Unna” betyder “älska”
Únsa- Uns (, den engelska måttenheten ounce) 
Uppskrift- Recept
Urð- Blockterräng
Urður- “Ödet”, ödesgudinnan Urd i nordisk mytologi
Urt- Ört
Urta- Säl av honkön

HINGSTNAMN
Úði- Duggregn, sprej/rök från exempelvis vattenfall
Uggi- Fena,  Fruktan, bekymmer, oro,
ovanligt mansnamn
Úi- Tång (i havet), samt “mycket av något” 
Úlfur- Varg, mansnamn
Undrandi- Förvånad/överasskad
Undri- Häpnadsväckande/under
Ungi- Fågelunge
Uni- Mansnamn, namn på en dvärg i en saga 
Uppspuni- Påhitt/osanning
Úran- Uran (ett grundämne)
Úranus- Namn på en planet, i den grekiska mytologin var Uranus en himmelsgud och alla andra gudars anfader
Úri- Uroxe,  Aurochs Bos primigenius
Útlagi- Fredlös

Antal namn 2017-10-01: 34