A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Æ Ö
Namnens betydelser är kontrollerade mot Worldfengur och/eller Islex.
De har delats upp så att feminina respektive maskulina listas separat från varandra. Obekräftade betydelser är överstrukna.

STONAMN
Odda-
“Den spetsiga”, spetsig/udd, smeknamn på namn som startar med “Odd”
Ófeig- Den modiga
Ófelía- Huvudpersonen i Shakespeares pjäs Hamlet
Ofsakæti- Upprymdhet/eufori
Oktavía- Oktav
Ólína- Kvinnonamn, även smeknamn på namn som slutar med “ólina” 
Olga- Kvinnonamn med ryskt ursprung
Ólympía – Kvinnlig olympier, Olympen var i grekisk mytologi ett berg som rymde de högsta gudarnas boning, det var även namnet på en helgedom där de olympiska spelen startade
Ómega- En grekisk bokstav 
Ópera-
Opera
Óperetta- Operett
Orða- Orden
Orka- Kraft, energi
Orkudís- “Kraftgudinna”, sammansatt av “kraft” och ordet för “kvinnligt övernaturligt väsen”
Ósk- Kvinnonamn: “Önskan/längtan”
Óskadís- “Önskegudinna”
Óskasól- “Önskesol”
Óskastjarna – “Önskestjärna”
Otra- Kvinnlig form av namnet Otur: Utter
Ovænt- Oväntat/plötsligt

HINGSTNAMN
Ofnir-
Ett av guden Odens namn i nordisk mytologi: Ormen/masken
Ofsi- Raseri/häftighet
Orri- Mansnamn: Orre, oväder
Oddstein- Mansnamn
Oddur-
 Mansnamn: Spets/udd
Oddþór- Mansnamn sammansatt av “udd och spjut”
Óðinn- Oden, en gud i nordisk mytologi, namnet betyder raseri och dikt
Óður- Ode (en sorts dikt), rasande/besatt
Ófeigur- Överlevare, Odödlig
Ófsi- Vild, tjurig, tempramentsfull
Október- Oktober
Óliver- Mansnamn
Ómi- Ett av Odens namn: “klingande”
Ómur- Klang, resonans 
Ópus- Ett konstnärligt mästerverk
Órator- Oratör/talare
Óri- En dvärg och en drake i saga
Óríon- En stjärnbild
Ormur- Orm (och andra långsmala varelser utan ben)
Óskasteinn- “Önskesten”
Óttar- Mansnamn
Otur- Utter
Ovæntur- “Den som kom oväntat”

Antal namn 2017-06-05: 43