A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Æ Ö
Namnens betydelser på den här sidan är under uppdatering. De är inte kontrollerade mot Worldfengur och/eller Islex. 

STONAMN
Jakobína- Kvinnonamn
Jalda- Poetiskt ord för sto
Jara- Poetiskt gammalt ord för kamp
Jarlhetta- Namn på ett berg i Haukadal på Island.
Járnbrá- Sto med järnfärgade ögonfransar
Jarpblesa- Brunt sto med bläs
Jarplitfara- Brun konstantskimmel “färgväxlare”
Jarpskjóna- Brunskäck
Jarpsokka- Brun med strumpor
Jarpstjarna- Brunt sto med stjärn
Jarþrúður- Gammalt kvinnonamn sammansatt av orden kamp och kraft
Jaspis- Jaspis (en stenart)
Jódís- Poetiskt ord för syster, kvinnonamn sammansatt av orden häst och gudinna/ övernaturligt kvinnligt väsen
Jófríður- Kvinnonamn, sammansatt av orden häst och älskad/ vacker
Jóga- Yoga
Jóka- Kortform av namnet Jórunn
Jóladís- Sammansättning av orden jul och fé/ kvinnligt sagoväsen
Jómfrú- Jungfru, ogift kvinna
Jónsmessa- Midsommar
Jónsmessunótt- Midsommarnatt
Jóra- Trollkvinna i saga, även vildsvin
Jósa- Livfull, vital
Júlía- Kvinnonamn
Júlíana- Kvinnonamn
Júnísól-“Junisol”
Jörp- Brunt sto

HINGSTNAMN
Jaðar- Kant eller rand, även kung och statsöverhuvud
Jaðraki- Fågel, rödspov
Jaki- Isflak, samt “tung man”, alltså manlig person, inte man som i behåring…
Jakob- Mansnamn
Jálfur- Oväsen
Jálfaður- Ett av guden Odens många namn.
Jálfur- Oväsen
Jamil- Namnet har arabiskt ursprung och betyder vacker
Janúar- januari
Jari- Namn på en dvärg i saga
Jarl- Jarl, en adlig titel
Járngerður- “Järnmur?” Sammansatt av orden järn och mur/ skydd
Jarpblesi- Den brune med bläs
Jarpnasi- Brun häst med tecknet snopp
Jarpskjóni- Brunskäck
Jarpsokki- Brun med strumpor
Jarpstjarni- Brun häst med stjärn
Jarpur- Brun häst
Jarvi- Järv
Játvarður- Isländsk form av namnet Edward
Jaxl- Flitig, kraftfull, även (dubbel?) tand
Jeremias- Bibliskt mansnamn
Jógrímur- Ovanligt mansnamn
Jómundur- Ovanligt mansnamn
Jógrímur- Ovanligt mansnamn (sammansatt av häst och mask?)
Jóker- Joker
Jólnir- Ett av Odens många namn
Jómar- Mansnamn, sammansatt av orden häst och berömd
Jómundur- Mansnamn, sammansättning av orden häst och skydd
Jór- Gammalt poetiskt ord för häst
Jóreykur- Dammoln som orsakats av hästar
Jósteinn- Mansnamn, sammansättning av orden häst och sten
Júli- Juli
Júní- Juni
Jöfur- Poetiskt ord för kung
Jökull- Glaciär, jökel
Jörfi- Strand, sandbank
Jörmungandur- Lokes son i nordisk myologi
Jörundur- Mansnamn
Jörvi- Strand, sandbank
Jötunn- Jätte, troll

Antal namn 2015-05-17: 68